Drátenická skála

Jedna z nejkrásnějších a najvýraznějších skal ve Žďárských vrších je Drátenická skála. Leží na okraji lesa, asi 200 m severozápadně od Blatin. Vrcholový sklaní útvar byl zformován do podoby mohutné skalní hradby. Nejvyšší z vrcholů - Sokol - dosahuje výšky 35 m. Na balvanových sutích kolem skal se zachovaly zbytky přírodě blízkých lesů.

 

Pohled od Drátenické skály na Blatiny