Blatiny

Zatímco první osady na Novoměstský vznikaly již ve 13. století, Blatiny patří mezi několik sídel, které byly založeny na tehdejším novoměstském panství až v poslední fázi kolonizace na počátku 18. století. Do té doby bylo území, na kterém se Blatiny nacházejí, zalesněno a patřilo pod správu rychtáře v Německém (dnešní Sněžné). Rozvíjející se výroba v železářských hutích novoměstského panství vyžadovala stále větší potřebu dřevěného uhlí, tím rostly i požadavky natěžbu dřeva tak došlo
pravděpodobně na přelomu 17. a 18. století k vykácení lesa na území dnešních Blatin. V roce 1707 rozhodla novoměstská vrchnost, že vymýcenou část lesa neosází, a dovolila dělníkům pracujícím v lesích a v panských podnicích, aby si zde postavili domky a obdělávali okolní půdu.

  

Když ze bylo v roce 1735 již 16 chaloupek, dala představená novoměstského panství hraběnka Hohenzollernová pozemky zaměřit a předepsala také osadníkům povinnosti vůči vrchnosti. Mezi mnoha jinými povinnosti je i úsměv vzbuzující povinnost "sbírati pro vrchnost smrže, obyčejné houby a lískové oříšky". Přitom dostala osada název NEWSTIEFFT, psáno i NAJŠTIFT. Osada zůstala již u novoměstského panství a sdílela s ním jeho osudy.

V roce 1768 dostala obec vlastní pečeť, ve znaku má zahrádku a tři květy. Později se ve znaku objevuje lípa. Původní název, který vystihuje, že jde o nové založení, o novou obec, byl v 19. století počeštěn na NOVOSADY, avšak lidově se říkalo téměř vždy BLATINY. Oficiálně se tento název začal používat až od roku 1924. Název BLATINY od počátku vyjadřoval skutečnost, že obec byla založena na bahnitém terénu. Blatiny byly mezi lety 1850 - 1904 spojeny se Samotínem, od roku 1962 jsou částí obce Sněžné.

V geologickém podloží se katastrem obce táhnou ve směru SZ-JV pruhy amfibolitů, svorových rul a dvojslídných svorů. Zbytek tvoří dvojslídné ruly. Blatiny jsou typickou vsí pozdní horské kolonizace s rozptýlenou zástavbou. Jednotlivé chalupy vznikaly uprostřed obdělávaných polí, luk a pastvin. Roztroušené chalupy, mnohde ještě se zachovalou lidovou architekturou, jsou schovány pod mohutnými korunami stromů a obklopeny zjara rozkvetlými loukami. Celá ves tvoří v tomto období jedinou velkou zahradu plnou lučních květů.

Blatiny uchvátily svou krásou a svou jedinečností mnoho významných umělců, zejména malíře Josefa Jambora (1887 - 1964), který zde trávil většinu roku. Tento rodák z Pohledce u Nového Města na Moravě jinak žil a tvořil v Tišnově.

Blatiny jsou také jedním z častých východisek pěších túr na vrcholové skály centrálního hřbetu Žďárských vrchů, zejména na nejbližší Dráteničky (775 m). V Blatinách u č. 17 je chráněná lípa velkolistá o obvodu kmene 620 cm a výšce 25 m. Asi 1 km na sever od obce je zastávka na autobusové lince Nové Město na Moravě - Svratka. V obci je penzion a kavárna při balírně kávy. Ke koupání lze využít menší rybník přímo na Blatinách nebo vzdálenější Milovský rybník.

Zimní pohled na Blatiny